Đối thoại và ký cam kết quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản, BVMT

11/03/2021

Chiều ngày 10/3, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị đối thoại và ký cam kết quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Hậu chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đ.c Đặng Ngọc Hậu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh: Trên địa bàn tỉnh Sơn La, tài nguyên khoáng sản khá phong phú. Chúng ta đã thu hút được các nhà đầu tư vào hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản. Quá trình triển khai thực hiện, cơ bản đáp ứng được theo yêu cầu Luật Khoáng sản, bảo vệ môi trường và các quy định của tỉnh. Tuy nhiên, nhìn lại thực tế năm 2020 và những năm trước đó, công tác bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản vẫn cần những giải pháp căn cơ hơn trong tổ chức triển khai thực hiện. Phải tạo sự đồng thuận, chung tay giữa cơ quan nhà nước – người dân – nhà đầu tư.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã quy hoạch trên 150 mỏ khoáng sản, trong đó có120 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; trên 30 điểm mỏ khoáng sản không phải là làm vật liệu xây dựng thông thường. Đến thời điểm hiện tại có 39 Giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực (4 Giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, 35 Giấy phép do UBND tỉnh Sơn La cấp). Trong 35 Giấy phép do UBND tỉnh cấp có 26 Giấy phép đang hoạt động, 3 giấy phép chưa hoạt động khai thác do chưa giải phóng được mặt bằng; 6 giấy phép đang tạm dừng hoạt động.

Đại diện các tổ chức, doanh nghiệp đã ký cam kết với Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Nhìn chung, các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép khai thác khoáng sản cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực khoáng sản, đất đai, môi trường và pháp luật có liên quan; thực hiện các nghĩa vụ sau khi được cấp phép.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động khai thác khoáng sản còn có một số tồn tại, hạn chế: Một số tổ chức, cá nhân sau khi được cấp pháp không triển khai thực hiện xây dựng cơ bản mỏ, tiến hành khai thác theo giấy phép đã được cấp; khai thác không đúng trình tự khai thác, hệ thống khai thác theo thiết kế mỏ đã được phê duyệt; khai thác vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác;

Lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản không đúng theo quy định; báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản, sản lượng khoáng sản đã khai thác không đúng với thực tế; thực hiện quan trắc môi trường không đúng về tần suất, thông số theo kế hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt...

Tại Hội nghị, đại diện các tổ chức, doanh nghiệp đã ký cam kết với Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Thời gian tới, Đ.c Đặng Ngọc Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức khai thác khoáng sản, hoạt động sản xuất có xả thải ra môi trường trong việc chấp hành các quy định của pháp luật và các nội dung như cam kết đã ký. Các nhà đầu tư trên địa bàn cần phối hợp tốt hơn với cơ quan quản lý Nhà nước để đảm bảo việc thực hiện đúng các quy định trong khai thác khoáng sản, xả thải ra môi trường.

5 Nội dung cam kết gồm:

1. Chấp hành đúng các quy định của pháp luật về khoáng sản, đất đai và bảo vệ môi trường. Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp để xảy ra các hành vi vi phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

2. Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản, các quy định đã được cơ quan có thẩm quyền cấp và quy định; khai thác khoáng sản tiết kiệm, hiệu quả; phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại khu vực hoạt động khoáng sản.

3. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất được cấp có thẩm quyền giao theo đúng quy định. Chủ động khắc phục các hạn chế, hành vi vi phạm và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong quá trình thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản.

4. Sử dụng công nghệ, lắp đặt các thiết bị theo quy định, vật liệu thân thiện với môi trường; ngăn ngừa giảm thiểu tác động xấu đến môi trường; chủ động cải tạo phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật.

5. Có trách nhiệm phối hợp các cơ quan chức năng để giải quyết kiến nghị đơn thư, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, tổ chức và cá nhân đảm bảo theo quy định.

VP Sở TNMT

https://sotnmt.sonla.gov.vn/1292/31148/63513/595843/tai-nguyen-khoang-san/doi-thoai-va-ky-cam-ket-quan-ly-khai-thac-tai-nguyen-khoang-san-bvmt


THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY TNHH KS KIM HẢI

Địa chỉ: 92/58 Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, TPHCM

Email: kimtaidaihai@gmail.com

Hotline: 0934 162 821


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng